Redactie OTGB

De redactie van het OTGB bestaat momenteel uit drie personen. De hoofdredacteur verzamelt de ingezonden artikelen, vragen en antwoorden. Zij onderhoudt de contacten met de inzenders, maakt de agenda en is voorzitter van de redactievergadering. De eindredacteur stelt het blad uiteindelijk samen en maakt deze druk klaar.

Meestal wordt een maand voor het uitkomen van het tijdschrift een redactievergadering belegd. In deze vergadering worden alle binnengekomen artikelen, zoals kwartierstaten, genealogieën, bewonersgeschiedenissen van een boerderij of artikelen van algemene aard besproken. Beoordeeld wordt of de kopij voldoet aan de gestelde eisen, b.v. minimaal 70% van de inhoud moet betrekking hebben op de Achterhoek en de Liemers.

De kwaliteit van het gebodene moet verder aan een bepaald niveau voldoen. Dat betekent niet teveel circa-data van geboorte-, trouw- en overlijdensaktes, vooral niet na 1811, want die aktes zijn gemakkelijk in het archief te vinden. Verder wordt besproken welke artikelen nog moeten worden bewerkt in de huisstijl, wat in het volgende nummer geplaatst zal worden en tenslotte worden de taken voor het bewerken verdeeld.

Vooral voor het bewerken van de artikelen aan de huisstijl van het blad kan de redactie nog wel enige versterking gebruiken. Als u goed met een computer kunt omgaan en u vindt dat leuk werk, aarzel dan niet om u aan te melden. U bent van harte welkom.

Redactieadres:

Berend van Hackfortweg 42, 7251 XD Vorden, Email

Redactieleden:

Wilma Groot Enzerink
Gerrit Goorman

Vacature: redactieleden

Besteladres transcripties, boeken en oude jaargangen:

Euregionaal Historisch Documentatiecentrum: Email

Abonnementenadministratie & websitecoördinatie:

Henk Navis, abonnement@otgb.nl