De Erven van Dr. Das hebben het OSGB toestemming gegeven om de
“Collectie Das” te bewerken om deze voor publicatie geschikt te maken.
Met name de genealogische aantekeningen zijn voor de genealogen
bijzonder interessant. Een vijftal buurtschappen hebben we inmiddels
doorgewerkt en een deel is op de website geplaatst.
De overige buurtschappen zullen spoedig volgen.

U vindt de aantekeningen op de pagina Bronnen digitaal.